Sve što stvarno trebate znati o gastronomiji
Divider Text

Europarlament bi vino i pivo sutra mogao proglasiti opasnim proizvodima. Evo što se događa

europarlament

Tjednima udruženja europskih vinara vode bitku za promjenu dokumenta koji je jučer došao na raspravu i glasanje u Europski parlament. Riječ je o sveobuhvatnom europskom Planu za borbu protiv raka, u kojemu je vino po prvi put u EU proglađeno proizvodom opasnim za zdravlje. Dokument je sastavio Posebni odbor Europskog parlamenta za borbu protiv raka (BECA), a njegov sadržaj je odobrila Europska komisija.

Od talijanske i španjolske  vlade do međunarodnih vinarskih institucija i vinara i vinogradara, vinska industrija svi upozoravaju da bi usvajanje dokumenta moglo dramatično naštetiti europskoj vinskoj industriji, koja će se godinama oporavljati od pandemije. Što bi se za vinare promijenilo usvajanjem dokumenta o borbi protiv raka? Promijenila bi se sama paradigma.

Vino, koje se oduvijek prodaje kao plemeniti proizvod, koristan za zdravlje ako se konzumira u umjerenim količinama, bilo bi svrstano u isti koš s cigaretama, šećerom i toksinima. Niz mjera koje bi to povuklo za sobom, od famoznog crnog F na Nutriscore naljepnicama do isticanja opasnosti konzumacije alkohola na etiketama, zabrane oglašavanja, ukidanja poticaja za proizvodnju, negativne kampanje i slično, mogle bi redefinirati i tržišnu poziciju vina ali i kulturu vina čineći ga društveno neprihvatljivim, što je, osim što je glupo, i dugoročno opasno za vinsku industriju.

To je ono čega se boje vinari, koji podsjećaju da deseci studija pokazuju povoljni utjecaj umjerene konzumacije vina na zdravlje, dok ga samo jedna, na koju se poziva dokument poslan u Europarlament, uspostavlja vezu između konzumacije alkohola i rizika oboljenja od karcinoma.

Nova politika kojoj bi ovaj dokument bio podloga, obuhvaća sva alkoholna pića, od piva do hard selzera, od whiskyja do madeire, i tretira ih jednako. Saželi smo argumente navedene u dokumentu i mjere koje bi mogle proizići iz njegova usvajanja.

Argumenti Europske komisije

Etanol i acetaldehid iz metabolizma etanola u alkoholnim pićima IARC (Međunarodna agencija za istraživanje raka, koja je dio Svjetske zdravstvene organizacije) klasificira kao kancerogene za ljude. Procjenjuje se da  u Europi 10 posto svih karcinoma kod muškaraca i 3 posto svih karcinoma pripisuje konzumaciji alkohola.

Što je manja količina konzumiranog alkohola, manji je rizik od razvoja raka.

Konzumacija alkohola je čimbenik rizika za mnoge vrste raka, poput raka usne šupljine, ždrijela, grkljana, jednjaka, jetre, debelog crijeva i raka dojke kod žena.

Studija na koju se poziva WHO tvrdi da ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola kada je u pitanju prevencija raka, te naglašava potrebu da se to uzme u obzir pri osmišljavanju i dokazanoj politici prevencije raka.

Mjere koje se zahtijevaju u dokumentu Europske komisije

Podržati cilj smanjenja štetne upotrebe alkohola od najmanje 10 posto do 2025.;

Potaknuti Europsku komisiju i države članice na promociju politika za smanjenje i sprečavanje rizika povezanog s alkoholom u okviru revidirane strategije EU o alkoholu, uključujući europsku strategiju nulte konzumacije alkohola za maloljetnike, popraćenu prema potrebi zakonskim prijedlozima, po načelu supsidijarnosti i važećih nacionalnih zakonodavstava o dobnim granicama konzumacije alkohola.

Podržati bolje informiranje potrošača novim oznakama na alkoholnim pićima, koje bi uključile naljepnice sa zdravstvenim upozorenjima i uvođenje obveznog deklariranja sastojaka i nutritivnih podataka i digitalnog označavanja. Od Europske komisije se traži da poduzme posebne mjere usmjerene na teško i rizično opijanje

Zaštita maloljetnika od komercijalne komunikacije o konzumaciji alkohola, kao i od plasiranja proizvoda i sponzoriranja brendova alkoholnih pića, uključujući digitalne platforme, jer oglašavanje ne smije biti posebno usmjereno na maloljetnike i ne smije poticati konzumaciju alkohola.

Pozvati na zabranu reklamiranja alkohola na sportskim priredbama kada te događaje posjećuju većinom maloljetnici i poziv na zabranu sportskih sponzorstava od firmi koje proizvode alkoholna pića

Pozvati na pomno praćenje provedbe revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama

Pozvati da se predloženim Zakonom o digitalnim uslugama ojača sposobnost država članica da podupiru i provode zakone o zaštiti maloljetnika i drugih ranjivih populacija od komercijalne komunikacije za alkoholna pića;

Poticati dodjelu proračunskog novca za nacionalne i europske kampanje podizanja svijesti o štetnosti alkohola

Podržati planiranu reviziju zakonodavstva EU-a o oporezivanju alkohola i prekograničnoj kupovini alkohola od strane privatnih osoba

Podržati reviziju politike cijena alkohola, uključujući razmatranje povećanja poreza na alkoholna pića. 

Plava
Sve sto stvarno trebate znati o gastronomiji
Sve što stvarno trebate znati o gastronomiji

Dev & Hosting Plavi Pixel © 2023. Kult Plave Kamenice. All rights reserved.